Profesionálny copywriting

copywriting2

Písanie SEO článkov

SEO články sú texty, ktoré sú zamerané na správne používanie kľúčových slov na web stránkach. Ich úlohou je zvýšiť relevanciu Vašej web stránky z pohľadu vyhľadávačov na zadanú oblasť podnikania. Profesionálne a originálne texty sú nevyhnutnou podmienkou na získanie dobrých pozícií vo výsledkoch vyhľadávačov. Navyše dobre spracovaný SEO článok je pútavým a ľahko čitateľným textom aj pre Vašich návštevníkov.

Písanie PR článkov

PR články sú reklamné články, ktoré sa uverejňujú v PR katalóchoch, alebo na tématických weboch. Ich úlohou je informovať potencionálnych zákazníkov o Vašej spoločnosti, internetovej stránke, službách alebo produktoch. PR články navyše obsahujú priame odkazy na Váš web, čo má veľký význam pre SEO optimalzáciu a lepšie pozície Vášho webu vo výsledoch vyhľadávania.